Nowy numer PYIL XXXIX (2019)

Zgłoś artykuł

W końcu ukazał się nowy tom (XXXIX) Polish Yearbook of International law. Jeśli chodzi o obecny tom, jego pierwsza część, zatytułowana „Artykuły ogólne”, zawiera trzy teksty, które dotyczą klasycznych problemów prawa międzynarodowego: prawa do samostanowienia; źródeł prawa międzynarodowego; oraz statusu podmiotów nieuznawanych (odpowiednio Peter Hilpold, Przemysław Saganek i Anna Czaplińska). Po nich następuje bardzo ciekawy artykuł poświęcony tradycjom prawa międzynarodowego na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie (autorstwa Kostiantyna Sawczuka). Jak zwykle, w tomie silnie obecne są teksty dotyczące międzynarodowego i europejskiego prawa dotyczące praw człowieka. Tu znajdą państwo w szczególności artykuły analizujące problemy związane z restytucją mienia zajętego w czasie II wojny światowej i przez reżim komunistyczny (autorstwa Aleksandry Mężykowskiej), prawami pamięci (autorstwa Anny Wójcik) oraz sprawami dotyczącymi przewlekłości postępowań (Elżbieta Morawska). Do tej kategorii zalicza się również tekst Wojciecha Burka, autor analizuje ochronę mniejszości narodowych. Sekcja kończy się trzema artykułami dotyczącymi międzynarodowego prawa gospodarczego. Z jednej strony Konstantina Georgaki, Thomas-Nektarios i Łukasz Kułaga przyglądają się wyrokowi Achmea i omawiają jego prawne konsekwencje dla ochrony praw inwestorów w UE. Z drugiej strony Tatsiana Mikhaliova oferuje wnikliwy przegląd systemu prawnego ustanowionego przez Euroazjatycką Unię Gospodarczą.

Część druga (czyli „polska praktyka”) tym razem zawiera tylko jeden tekst. Ten ograniczony wybór jest jednak równoważony jakością prezentowanych badań. Dawid Miąsik i Monika Szwarc analizują problem interpretacji i skuteczności dyrektyw unijnych w sądach krajowych, szczegółowo badając wyrok w postępowaniu prejudycjalnym wszczętym przez polski sąd (C-545/17 Pawlak). Ostatnia część tomu zawiera cztery recenzje. Patrycja Grzebyk omawia ostatnią książkę Marco Sassòli; Przemysław Saganek analizuje najnowszą redakcję Łukasza Gruszczyńskiego; Marcin Kałduński przygląda się dwóm książkom autorstwa Antonio Augusto Cançado Trindade; natomiast Yu Lu i Maciej Żenkiewicz przedstawiają obszerną recenzję innego zredagowanego tomu Juliena Chaisse.

Karolina Wierczyńska & Łukasz Gruszczyński