Pikora, P. „Interwencja Kryzysowa Wobec osób doświadczających Przemocy Domowej: (Artykuł Opracowany Na Podstawie Pracy Licencjackiej Autorki Przygotowanej Pod Kierunkiem Dr Marty Łuczyńskiej Na Kierunku Praca Socjalna Na Uniwersytecie Warszawskim)”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 29, luty 2023, s. 97-126, doi:10.5281/zenodo.7614714.