Uhl, A. „Czy Istnieje przestępczość Kryminalna? Kilka Uwag O Tautologii W Policyjnej Statystyce przestępczości I Nie Tylko”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 27, czerwiec 2021, s. 21-42, https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3346.