Worek, K. „Udzielanie nagród I Stosowanie środków Dyscyplinarnych Wobec Nieletnich Umieszczonych W zakładach Poprawczych”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 28, lipiec 2022, doi:10.5281/zenodo.6810810.