Witkowska-Rozpara, K. . „Recenzja Publikacji Gdy Kara Nie wystarcza… O Praktyce Stosowania Wybranych rozwiązań Prawnych Wobec sprawców Z Zaburzeniami Psychicznymi stwarzających zagrożenie Dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I)”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 27, czerwiec 2020, s. 121-7, doi:10.5281/zenodo.4767655.