Drzazga, E. „Social Control of Supply or Demand? : Counteracting the Illegal Wildlife Trade in Wild Fauna and Flora in Poland: Kontrola społeczna Popytu Czy podaży? - Czyli O przeciwdziałanie Nielegalnemu Obrotowi Dziką Fauną I Florą W Polsce”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 27, czerwiec 2020, s. 43-51, doi:10.5281/zenodo.4767626.