[1]
G. Ożlańska, M. . Zajkowska, K. . Dziekoński, i G. . Derehajło, „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne»”, BK, nr 28, lip. 2022.