[1]
K. Worek, „Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych”, BK, nr 28, lip. 2022.