[1]
A. Kaszta, „Zasada prawa do obrony oraz rola i funkcja obrońcy w polskim oraz niemieckim postępowaniu karnym - analiza porównawcza”, BK, nr 28, lip. 2022.