[1]
K. Buczkowski i M. Jankowski, „Postępowanie w sprawach o przestępstwa «stadionowe» – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu”, BK, nr 22, s. 38–73, lip. 2021.