[1]
K. . Witkowska-Rozpara, „Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. «Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy»”, BK, nr 27, s. 135–143, cze. 2020.