[1]
K. . Witkowska-Rozpara, „Recenzja publikacji Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I)”, BK, nr 27, s. 121–127, cze. 2020.