[1]
P. . Sidor, „Wpływ instytucji typu zamkniętego na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Analiza na przykładzie Gostynina i Sztumu”, BK, nr 27, s. 63–92, cze. 2020.