Pikora, P. (2023) „Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy domowej: (Artykuł opracowany na podstawie pracy licencjackiej autorki przygotowanej pod kierunkiem dr Marty Łuczyńskiej na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Warszawskim)”, Biuletyn Kryminologiczny, (29), s. 97–126. doi: 10.5281/zenodo.7614714.