Uhl, A. (2021) „Czy istnieje przestępczość kryminalna? Kilka uwag o tautologii w policyjnej statystyce przestępczości i nie tylko”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 21–42. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3346 (Udostępniono: 17sierpień2022).