Buczkowski, K. (2022) „Publikacje z zakresu kryminologii”, Biuletyn Kryminologiczny, (28). Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3326 (Udostępniono: 3październik2022).