Ożlańska, G., Zajkowska, M. ., Dziekoński, K. . i Derehajło, G. . (2022) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne»”, Biuletyn Kryminologiczny, (28). Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3307 (Udostępniono: 29wrzesień2022).