Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii (2022) „Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych”, Biuletyn Kryminologiczny, (17), s. 118–132. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3298 (Udostępniono: 3luty2023).