Worek, K. (2022) „Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych”, Biuletyn Kryminologiczny, (28). doi: 10.5281/zenodo.6810810.