Sidor-Borek, P., Molenda, D., Kawka, P., Pizon, I., Matejuk, W. i Szczepaniak, K. (2022) „Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w dobie pandemii COVID-19 – aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”, Biuletyn Kryminologiczny, (28). doi: 10.5281/zenodo.6810818.