Biuletynu Kryminologicznego, R. (2020) „Publikacje z zakresu kryminologii”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 145–150. Dostępne na: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2375 (Udostępniono: 1lipiec2022).