Witkowska-Rozpara, K. . (2020) „Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. «Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy»”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 135–143. doi: 10.5281/zenodo.4767661.