Witkowska-Rozpara, K. . (2020) „Recenzja publikacji Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I)”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 121–127. doi: 10.5281/zenodo.4767655.