Gajos, N. ., Jachymowska, N. . i Rymar, K. . (2020) „Badanie wiktymizacyjne studentów Uniwersytetu Warszawskiego : porównanie wyników z Ogólnopolskim badaniem wiktymizacyjnym”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 109–119. doi: 10.5281/zenodo.4767647.