Sidor, P. . (2020) „Wpływ instytucji typu zamkniętego na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Analiza na przykładzie Gostynina i Sztumu”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 63–92. doi: 10.5281/zenodo.4767637.