Drzazga, E. (2020) „Social control of supply or demand? : Counteracting the illegal wildlife trade in wild fauna and flora in Poland: Kontrola społeczna popytu czy podaży? - czyli o przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi dziką fauną i florą w Polsce”, Biuletyn Kryminologiczny, (27), s. 43–51. doi: 10.5281/zenodo.4767626.