Więcek-Durańska, A. (2021) „Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań niezgodnych z prawem młodzieży”, Biuletyn Kryminologiczny, (25), s. 84–138. doi: 10.5281/zenodo.5005464.