Pikora, Paulina. 2023. „Interwencja Kryzysowa Wobec osób doświadczających Przemocy Domowej: (Artykuł Opracowany Na Podstawie Pracy Licencjackiej Autorki Przygotowanej Pod Kierunkiem Dr Marty Łuczyńskiej Na Kierunku Praca Socjalna Na Uniwersytecie Warszawskim)”. Biuletyn Kryminologiczny, nr 29 (luty):97-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.7614714.