PIKORA, P. Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy domowej: (Artykuł opracowany na podstawie pracy licencjackiej autorki przygotowanej pod kierunkiem dr Marty Łuczyńskiej na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Warszawskim). Biuletyn Kryminologiczny, [S. l.], n. 29, p. 97–126, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7614714. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3565. Acesso em: 23 maj. 2024.