UHL, A. Czy istnieje przestępczość kryminalna? Kilka uwag o tautologii w policyjnej statystyce przestępczości i nie tylko. Biuletyn Kryminologiczny, [S. l.], n. 27, p. 21–42, 2021. Disponível em: https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3346. Acesso em: 17 sie. 2022.