Pikora, P. (2023). Interwencja kryzysowa wobec osób doświadczających przemocy domowej: (Artykuł opracowany na podstawie pracy licencjackiej autorki przygotowanej pod kierunkiem dr Marty Łuczyńskiej na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie Warszawskim). Biuletyn Kryminologiczny, (29), 97–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.7614714