Uhl, A. (2021). Czy istnieje przestępczość kryminalna? Kilka uwag o tautologii w policyjnej statystyce przestępczości i nie tylko. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 21–42. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3346