Buczkowski, K. (2022). Publikacje z zakresu kryminologii. Biuletyn Kryminologiczny, (28), 155–169. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3326