Ożlańska, G., Zajkowska, M. ., Dziekoński, K. ., & Derehajło, G. . (2022). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość i prawo karne w Europie – ujęcie komparatystyczne”. Biuletyn Kryminologiczny, (28). Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3307