Redakcja Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii. (2022). Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych . Biuletyn Kryminologiczny, (18), 113–117. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/3291