Worek, K. (2022). Udzielanie nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810810