Kaszta, A. (2022). Zasada prawa do obrony oraz rola i funkcja obrońcy w polskim oraz niemieckim postępowaniu karnym - analiza porównawcza. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810928