Więcek-Durańska, A., & Wójcik, D. (2022). Powrotność do przestępstwa skazanych na podstawie art. 207 k.k. za stosowanie przemocy wobec członka rodziny. Biuletyn Kryminologiczny, (28). https://doi.org/10.5281/zenodo.6810724