Buczkowski, K., & Jankowski, M. (2021). Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu. Biuletyn Kryminologiczny, (22), 38–73. Pobrano z https://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/bk/article/view/2550