Witkowska-Rozpara, K. . (2020). Recenzja publikacji Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa (A. Gutkowska, J. WłodarczykMadejska, J. Klimczak, P. Sidor, Wydawnictwo I). Biuletyn Kryminologiczny, (27), 121–127. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767655