Gajos, N. ., Jachymowska, N. ., & Rymar, K. . (2020). Badanie wiktymizacyjne studentów Uniwersytetu Warszawskiego : porównanie wyników z Ogólnopolskim badaniem wiktymizacyjnym. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 109–119. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767647