Muras, S. ., & Las, K. . (2020). Polskie programy resocjalizacyjne jako sposób oddziaływania na przestępców. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 93–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767645