Sidor, P. . (2020). Wpływ instytucji typu zamkniętego na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Analiza na przykładzie Gostynina i Sztumu. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 63–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767637