Więcek-Durańska, A. . (2020). Osoby duchowne i ich odpowiedzialność za przestępstwa seksualne w świetle prawa karnego oraz kanonicznego. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 53–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767628