Drzazga, E. (2020). Social control of supply or demand? : Counteracting the illegal wildlife trade in wild fauna and flora in Poland: Kontrola społeczna popytu czy podaży? - czyli o przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi dziką fauną i florą w Polsce. Biuletyn Kryminologiczny, (27), 43–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.4767626