Więcek-Durańska, A. (2021). Psychospołeczne czynniki ryzyka zachowań niezgodnych z prawem młodzieży. Biuletyn Kryminologiczny, (25), 84–138. https://doi.org/10.5281/zenodo.5005464