(1)
Koncewicz, M. Populizm Penalny W Polskich Tygodnikach Opinii. BK 2023, 47-66.