(1)
Pikora, P. Interwencja Kryzysowa Wobec osób doświadczających Przemocy Domowej: (Artykuł Opracowany Na Podstawie Pracy Licencjackiej Autorki Przygotowanej Pod Kierunkiem Dr Marty Łuczyńskiej Na Kierunku Praca Socjalna Na Uniwersytecie Warszawskim). BK 2023, 97-126.