(1)
Uhl, A. Czy Istnieje przestępczość Kryminalna? Kilka Uwag O Tautologii W Policyjnej Statystyce przestępczości I Nie Tylko. BK 2021, 21-42.