(1)
Ożlańska, G.; Zajkowska, M. .; Dziekoński, K. .; Derehajło, G. . Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przestępczość I Prawo Karne W Europie – ujęcie komparatystyczne”. BK 2022.